Nejčastější dotazy

Pro koho jsou výlety určeny?
Zájezdy jsou určeny obyvatelům Olomouckého kraje, kteří nejpozději v den konání výletu dovršili 60 let. Každá osoba může absolvovat v roce 2023 pouze 1 výlet. Pořadatel si vyhrazuje právo přizpůsobit program změnám počasí. Minimální počet účastníků každého výletu: 20 osob. Účast na výletě, nástupní místo, časy odjezdů a pokyny k výletům potvrzuje CK Pivoňka. Účast na výletě je vždy závazně potvrzena až přijetím platby.

Jak moc je výlet fyzicky náročný?
Jednotlivé výlety jsou členěny do třech možných náročností:
1 – vhodné i pro lehké pohybové omezení
2 – bez pohybových omezení
3 – velmi dobrá fyzická kondice

Lze vytvořit rezervaci pro skupinu?
Pro skupinové objednávky nás prosím kontaktujte na emailu senior@ckpivonka.cz.

Co vše výlet zahrnuje?
Cestu pohodlným klimatizovaným autobusem, program včetně vstupného a všech poplatků souvisejících s programem, oběd, služby průvodce, který se stará o zajištění programu a poskytuje informace o historii a významu navštívených míst Olomouckého kraje, cestovní pojištění. Platbu za výlet je nutno provést předem, a to v hotovosti v Regionálním informačním centru v Olomouci nebo převodem na účet.

Ruší se výlet při malé účasti?
V případě, že o výlet není zájem a autobus by nebyl zaplněn ani ze 2/3, tak může být rozhodnuto o zrušení výletu.V takovém případě budou všichni držitelé objednaných míst bezodkladně kontaktováni na telefonním čísle nebo e-mailu uvedeném při rezervaci. Bude jim nabídnuta možnost náhradního termínu nebo vrácení peněz v plné výši.

Mohu stornovat objednávku?
Stornování objednávky bohužel není možné. Pokud se výletu nemůžete zúčastnit, doporučujeme najít za sebe náhradu. Bez poplatku objednávku přepíšeme na jinou osobu splňující podmínky. 

Ruší se výlet, když prší?
Výlet se pořádá za každého počasí. V případě opravdu nepříznivého počasí je rozhodnutí o úpravě programu či zrušení výletu v kompetenci průvodce.

O zrušení výletu jsou všichni informování na telefonním čísle, které jste uvedli v rezervaci.

Mohu si rezervovat místo osobně?
Ano. Výlet si můžete osobně rezervovat a zaplatit v hotovosti na Regionálním informačním centru Olomouc. Platbu za výlet NELZE provádět přímo v autobuse.

Jak mám výlet zaplatit?
Účet vyčleněný pro platby od klientů: Raiffeisen Bank 5599892/5500 - platbu provádějte vždy až po přidělení variabilního symbolu! Při platbě bez variabilního symbolu – tato nemusí být identifikována a přiřazena ke správnému účastníkovi a v důsledku toho nemusí být potvrzena účast na výletě. Případně lze výlet osobně objednat na Regionálním informačním centru Olomouc